Belasting op 2de verblijf in Spanje.

Een tweede verblijf of ander vastgoed in het buitenland wordt vanaf volgend jaar (2022) op dezelfde manier belast als Belgisch vastgoed. Daarvoor moet de fiscus van 150.000 panden van Belgen in het buitenland het kadastraal inkomen bepalen.

Na meerdere veroordelingen door Europa wordt de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weggewerkt. Vanaf het aanslagjaar 2022 wordt het kadastraal inkomen (ki) – naar analogie met Belgisch vastgoed – gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten. Tot nog toe werd gewerkt met de huur(waarde). ‘Eigenaars die hun buitenlands vastgoed zelf gebruiken of verhuren aan een privépersoon zullen belast worden op basis van het kadastraal inkomen. Als het pand verhuurd wordt aan iemand die het professioneel gebruikt of aan een vennootschap, dan wordt nog altijd de werkelijke huur belast’, zegt Bart Lombaerts van PwC Tax Consultants.

De fiscus staat voor een titanenwerk. Voor de ongeveer 150.000 panden van Belgen in het buitenland moet een kadastraal inkomen bepaald worden.

Het kadastraal inkomen zal worden bepaald door de Administratie Opmetingen en Waarderingen – het vroegere het kadaster – van de fiscus. ‘Er moet een kadastraal inkomen vastgesteld worden voor al het onroerend goed van Belgische belastingplichtigen wereldwijd’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. Dat zal gebeuren aan de hand van gegevens die de eigenaars van buitenlands vastgoed moeten doorgeven.

Als u al voor 1 januari 2021 eigenaar was van vastgoed in het buitenland moet u voorlopig nog niets doen. Pas vanaf juni kan de informatie worden ingediend via MyMinfin of via een formulier dat op de website van de fiscus te vinden zal zijn. De federale overheidsdienst Financiën zal u zelf contacteren als u in uw jongste belastingaangifte buitenlands vastgoed hebt aangegeven. ‘Dat neemt niet weg dat wie niet door de fiscus gecontacteerd wordt zelf initiatief moet nemen en spontaan een inlichtingenformulier zal moeten indienen’, zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir. ‘Sowieso moet u actie ondernemen als u in 2020 buitenlands vastgoed hebt gekocht. Dat hebt u nog niet in een belastingaangifte aangegeven en daarvan is de fiscus nog niet op de hoogte’, zegt Lombaerts.
Als u na 1 januari 2021 vastgoed in het buitenland gekocht hebt, dan moet u spontaan en hooguit vier maanden na de aankoop een aangifteformulier aanvragen per mail of per brief. ‘De belastingplichtige mag dat nu doen. De melding moet binnen vier maanden na de aankoop gebeuren. Voor een aankoop die in januari plaatsvond, is dat dus voor juni’, zegt Adyns.
Kopieer en plak onderstaande link naar het volledige artikel in uw browser:
https://www.tijd.be/netto/analyse/vastgoed/alles-over-het-nieuwe-belastingregime-voor-buitenlands-vastgoed/10285783.html
Bron: De Tijd geschreven door Petra De Rouck

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken
nl_NLNL